با سلام کلیه مدارس منطقه تبادکان که در سال تحصیلی 95- 96 در قالب همکاری با شرکتهای رایزن سرویس و رایزن سیر آسایش میباشد به شرح ذیل اعلام می گردد.

  • مدارس سمت راست بلوار ولیعصر تا خواجه ربیع، جاده کلات، جاده سیمان، گلشهر
  • مدارس حضرت مریم 1و2، استاد شهریار 1و2، دبیرستان مصلی نژاد، شهید اسلامی 1و2، بعثت دخترانه و پسرانه، شهید بصیر 1و2، حدیدی پور 1و2 (توس 81)، 15 خرداد 1و2 و مدارس بعد از توس 91، جاده آرامگاه و جاده سنتو

سال تحصیلی 95- 96

    فرا رسیدن بهار تعلیم و تربیت و آغاز شکوفایی را به تشنگان دانش و علم تبریک عرض مینماییم
تاکسی سرویس رایزن

سامانه جامع سرویس مدارس


آینده روشن در تغییری است که باور کنیم و با یکدیگر بسازیم